ACTIVITIES

Technical Talk#3: Welding Jobs Worldwide


สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand-WIT) ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้กำหนดจัดโครงการ Technical Talk ครั้งที่ 3 เรื่อง “Welding Jobs Worldwide” โดย คุณวิสูตร ศรีเรือง (อ.เขียว IP) ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้า วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 703 ชั้น 7 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสBack to news