ACTIVITIES

Inspection Training and Development of Industrial Media


สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย โดย ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาประจำปีของครูและบุคลากรทางการศึกษา แผนกวิชาโลหะการ ทั่วประเทศ ซึ่งครั้งนี้มีผู้เข้ารับฟังบรรยาย ทั้งหมด 70 คน โดยมีผู้ที่ได้รับใบ IIW Diploma จำนวน 19 คนมาร่วมงานครั้งนี้ด้วยBack to news