ACTIVITIES

METALEX 2013


งาน METALEX 2013 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20—23 พฤศจิกายน 2556 โดยครั้งนี้สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาเรื่อง “สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเชื่อมของประเทศไทย (Welding Industry of Thailand with Welding Industry Development of Thailand” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง MR 201 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เวลา 13.30-16.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 50 คน และยังถือโอกาสนี้จัดพิธีมอบใบ Diploma ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม และสอบผ่านในหลักสูตร International Welder (IW) และ International Welding Specialist (IWS) อีกด้วยBack to news